Skip links

Gerard Cialdella

Regiomanager Prinsenstichting

“Als je onbegrepen gedrag begrijpt, weet je beter wat je moet doen. We zetten de HUME in bij cliënten waar je de meeste impact gaat verkrijgen. Deze groep – circa 10 procent – vereist namelijk onevenredig veel, ook emotionele, energie van medewerkers en bij deze bewoners is het grootste verschil te maken in kwaliteit van leven. Centraal staat dat we de kwaliteit van leven van mensen met onbegrepen gedrag willen verbeteren.”