Skip links

De HUME geeft kwetsbare
mensen een stem

De HUME geeft kwetsbare
mensen een stem

De HUME meet stress en stressopbouw
door middel van sensoren en slimme algoritmen.

“We zetten de HUME in bij cliënten die veel energie van medewerkers vragen. Tevens is bij deze bewoners het grootste verschil te maken in kwaliteit van leven”
Gerard Cialdella, Regiomanager, Prinsenstichting

Langdurige zorg

Vermijd een escalatie

Als zorgverlener krijg je een melding wanneer de spanning bij een cliënt oploopt. Op die manier kan je vroegtijdig interveniëren om een escalatie en bijbehorende consequenties te voorkomen of beperken.

Beperk automutilatie

Automutilatie kan een uiting zijn van het oplopen van stress. Beperk automutilatie door een cliënt af te leiden of hem naar een andere kamer te brengen wanneer het stressniveau oploopt. De HUME geeft hier een seintje voor.